DVOC 7. / 8. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 07. / 08. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 07. lipnja u 12:57 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru kuhinje u stambenom objektu na adresi Split, Matije Ivanića 23 Radilo se o požaru kuhinjske nape. Uslijed požara dvije su osobe ozlijeđene te su preuzete od strane HMP. Radi se o vlasnicima stana koji su sami pokušali ugasiti požar. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Split.
Požar je ugašen u 13:17 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 7. lipnja 2022. obavljena je jedna vatrogasna intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje na kojoj je angažiran jedan vatrogasac s jednim vatrogasnim vozilom.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS