DVOC 6. / 7. svibnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 06. / 07. svibnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 6.svibnja u 08:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru staje na adresi Kreševo, zaseok Vilići. Požar su u 10:30 sati ugasili vatrogasci DVD Zadvarje, Lovreć i Kučiće sa 19 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila. U požaru je izgorio krov staje i stradale su tri svinje.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 6. svibnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 6. svibnja 2022. godine obavljene su 3 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 3 vatrogasca s 3 vozila.

Dana 06.svibnja u 20:48 sati, ŽC Sisak zaprimio je dojavu o požaru deponija plastike na adresi Petrinja, Stjepana Radića 320a. Požar su u 00:23 sati ugasili vatrogasci JVP Petrinja, DVD Petrinja i DVD Hrastovica (17/6). Požar je zahvatio i kablove električne mreže te je isključena TS Petrinja i DV Jabukovac (prekid u opskrbi el. energijom trajao je od 21:11 do 22:59 sati). Na intervenciji su sudjelovala i dva radna stroja komunalne tvrtke iz Petrinje koja su prebacivala izgorenu plastiku.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS