DVOC 5. / 6. travanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 05. / 06. travanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Zadarska županija
Dana 05. travnja u 18:26 sati ŽVOC Zadar zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Privlake, Put Kandelica. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 ha.
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Privlaka.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:08 sati.

VOS