DVOC 4. / 5. veljača 2024

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04. / 05. veljače 2024 godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 64 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 79 vatrogasnih organizacija sa ukupno 263 vatrogasca i 95 vatrogasnih vozila.
 
Ličko-senjska županija
Dana 04. veljače u 18:38 sati JVP Plitvička Jezera zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Rastovača. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Plitvička Jezera.
Požar je ugašen u 20:35 sati.
 
Dana 04. veljače u 19:40 sati JVP Plitvička Jezera zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Donji Vaganac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 33 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera.
Požar je lokaliziran u 21:55 sati, a ugašen je u 22:30 sati.
 
Istarska županija
Dana 04. veljače u 02:38 sati JVP Umag zaprimila je dojavu o požaru stana na adresi Umag, Ulica Dantea Alighierija. Požarom je bio zahvaćen stan u potkrovlju zgrade. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Umag.
Požar je lokaliziran u 06:00 sati, a dežurstvo i dogašivanje  požarišta je u tijeku.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 04. veljače u 14:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kostanje-Tićinovići u blizini rijeke Cetine. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha na teško pristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno 32 vatrogasca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a Omiš, Kučiće i Gata.
Požar je lokaliziran u 16:50 sati, a ugašen je u 22:00 sata.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 03. veljače u 16:12 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u parku prirode Dinara na području Vrpolja (Korana). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i rijetka borova šuma na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin.
Požar je ugašen dana 04.veljače u 13:38 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS