DVOC 4. / 5. siječnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04./05. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 4. siječnja 2022. nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – bez angažiranja domicilnih snaga.
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 4. siječnja 2022. godine nije bilo vatrogasnih intervencija.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Nije bilo vatrogasnih aktivnosti.

Grad Zagreb
Dana 04. siječnja  u 14:38 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Črnomerec, Ilica. Radilo se o požaru sobe, a jedna osoba se nadisala dima i zbrinuta je od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 15:57 sati.

Dana 04. siječnja  u 20:48 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana u potkrovlju na adresi Dubrava, Banjolska I. odvojak. Opožaren je stan od 80 m2 kao i krovište objekta. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 22:02 sati.

Zagrebačka županija
Dana 05. siječnja  u 03:05 sati JVP Velika Gorica zaprimila je dojavu o požaru tri osobna automobila na adresi Velika Gorica, Petra pl.Škrleca br.6. Radilo se o požaru dva osobna automobila i jedno kombi vozilo. Požar je ugašen od strane JVP Velika Gorica sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.
Intervencija vatrogasaca završila je u 03:50 sati.

Osječko-baranjska županija
Dana 04. siječnja  u 17:42 sati DVD Dalj zaprimilo je dojavu o požaru kuće na adresi Dalj, Ulica Pere Kovčalije. Radilo se o požaru krovišta i tri unutarnje prostorije, ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno 26 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD-a Dalj, Aljmaš i Erdut.
Intervencija vatrogasaca završila je u 19:40 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS