DVOC 28. / 29. travanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan  28. / 29. travanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Šibensko-kninska županija
Dana 28. travnja u 18:41 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Sapina Doca - Metvenjak. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8,75 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Rogoznica.
Požar je lokaliziran u 19:59 sati, a ugašen u 21:00 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS