DVOC 26. / 27. ožujak 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 26. / 27. ožujak 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 70 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 79 vatrogasnih organizacija sa ukupno 300 vatrogasaca i 104 vatrogasnih vozila.
 
Zagrebačka županija
Dana 26. ožujka u 17:19 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Deanovec. Požarom je bilo zahvaćeno potkrovlje obiteljske kuće površine oko 60 m2, uslijed čega je pozvana HMS zbog udisanja dima maloljetne osobe. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Ivanić Grad i DVD Deanovec.
Požar je lokaliziran u 17:38 sati, a ugašen u 19:06 sati.
 
Zadarska županija
Dana 26. ožujka u 12:08 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Ražanac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo iz DVD Ražanac.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:22 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 26. ožujka u 19:33 sati JVP Grubišno Polje zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Mala Jasenovača. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo iz JVP Grubišno Polje.
Intervencija vatrogasaca završila je u 21:10 sati.

VOS