DVOC 23. / 24. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 23. / 24. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 23. lipnja u 13:40 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru u stambenoj zgradi na adresi Split, Smiljanićeva 8. Požarom je bio zahvaćen stan na prvom katu zgrade koji je u potpunosti izgorio. Uslijed požara jedna osoba je smrtno stradala. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Split i DVD Split.
Intervencija je završila u 19:46 sati.

Primorsko-goranska županija
Dana 23. lipnja 09:08 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Zidarići (Malinska-Dubašnica), Rova 43. Požarom je bio zahvaćen apartman na drugom katu objekta prilikom čega se jedna osoba nadisala dima te su joj vatrogasci pružili pomoć davanjem kisika. Požarom je bila zahvaćena manja površina dnevnog boravka i kuhinje. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci iz JVP Grada Krka.
Intervencija je završila u 10:35 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 23. lipnja 2022. odrađene su četiri vatrogasne intervencije prijevoza vode i jedno ispumpavanje bunara na području Grada Petrinje gdje je angažirano 10 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Petrinja.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS