DVOC 22. / 23. svibnja 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama  za dan 22./23. svibanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Tijekom dana 22./23. svibnja zabilježeno je 9 tehničkih intervencija ispumpavanja vode i izvida gdje su ukupno angažirana 24 vatrogasca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Sisak, JVP Petrinja, JVP Novska i DVD Petrinja.
 
Karlovačka županija
Tijekom dana 22./23. svibnja zabilježeno je 5 tehničkih intervencija vezanih za poplave gdje je ukupno angažirano 13 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Karlovac, DVD Koritinja, DVD Šišljavić, DVD Duga Resa, DVD Stara Sela i DVD Belavići.

VOS