DVOC 21. / 22. veljače 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 21. / 22. veljače 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 103 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 117 vatrogasnih organizacija sa ukupno 368 vatrogasaca i 144 vatrogasnih vozila.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 21. veljače u 13:00 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Zaton, Dobri Dolac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1,4 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je IVP Šibenik, JVP Šibenik, JVP Vodice te DVD-a: Zablaće, Šibenik, Vodice i Zaton sa ukupno 24 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u 14:39 sati, a ugašen u 15:46 sati.
 
Dana 21. veljače u 14:03 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Ramljane (Biskupija Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Biskupija.
Požar je lokaliziran u 16:27 sati, a ugašen u 16:58 sati.
 
Zadarska županija
Dana 21. veljače u 15:00 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Povljane. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Pag te DVD Pag i DVD Sv. Martin Povljana sa ukupno devet vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 17:37 sati.
           
Ličko-senjska županija
Dana 21. veljače u 14:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Otočca, u naselju Ponori. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD-o Otočac sa četiri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Intervencija vatrogasaca završila je u 15:43 sati.
 
Virovitičko-podravska županija
Dana 21. veljače u 20:25 sati DVD Voćin zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Voćin, Dubrovačka ulica. Požarom je bila zahvaćena šikara na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD-o Voćin sa 11 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 21:51 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 21. veljače u 15:41 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Vojnić Sinjski, predio Poljica. Požarom je bila zahvaćena trava i mlada borova šuma  na površini od 85 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Sinj i DVD Trilj sa ukupno 12 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 19:00 sati.
 
Dana 20. veljače u 20:25 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Podgrađe. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje  na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD Kučiće sa sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je 21. veljače u 09:00 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS