DVOC 2. / 3. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 02./03 kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Vukovarsko-srijemska županija
Dana 02. kolovoza u 13:44 sati JVP Vukovar zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sotina. Požarom je bilo zahvaćeno poljoprivredno zemljište-strnište na površini oko 40 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Vukovar, Ilok i DVD Sotin. Požar je lokaliziran u 15:00 sati, a ugašen u 18:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 02. kolovoza 2022. odrađeno je pet vatrogasnih intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje. Na spomenutoj intervenciji angažirano je osam vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Petrinja.

Međimurska županija
Dana 02. kolovoza u 16:45 sati JVP Čakovec zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Pribislavca. Požarom je bila zahvaćena šikara na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Čakovec i DVD Pribislavec. Požar je ugašen u 18:15 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 31. srpnja u 12:18 sati JVP Dubrovački vatrogasci zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ljubača (iznad Zatona). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 87 ha. Tijekom gašenja požara smrtno je stradao vatrogasac djelatnik JVP Dubrovački Vatrogasci. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 101 vatrogasac sa 26 vatrogasnih vozila iz IVP Dubrovnik, JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Dubrovačko Primorje te DVD-a: Zaton, Osojnik, Rijeka Dubrovačka, Gornja Sela, Mravinjac i Orašac. Pored zemaljskih snaga, na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL 415. Tijekom dana 02. kolovoza požar je lokalizirani, a tijekom noći obavljalo se dežurstvo sa 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Dubrovački vatrogasci.

Ličko-senjska županija
Dana 31. srpnja u 13:00 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lovinca – Tulove Grede. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom i djelomično miniranom terenu. Tijekom dana 02. kolovoza bilo je angažirano 8 vatrogasaca iz DVD Velebit-Lovinac radi sanacije i dežurstva na terenu, a požarište i dalje nadgleda DVD Velebit-Lovinac sa dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je aktivan.

Dana 31. srpnja u 18:48 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Karlobaga – Siljevo brdo. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i bukova šuma na površini oko 4ha. Tijekom dana 02. kolovoza bilo je angažirano 8 vatrogasaca iz JVP Gospić koji su protupožarnim helikopterom Mi-8 MTV prevezeni na požarište.
Požar je ugašen u 18:30 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 02. kolovoza u 11:54 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Vodička zaobilaznica. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, smrika i borova šuma na površini od 250 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 74 vatrogasaca sa 26 vatrogasna vozila iz IVP Šibenik, JVP Šibenik i Vodice, DVD-a: Pirovac, Bilice, Primošten, Tisno, Zaton, Zablaće, Brodarica-Krapanj, Vodice i Šibenik te četiri protupožarna zrakoplov Canadair CL 415 i tri Air Tractora. Požar je lokaliziran 3. kolovoza u 07:30 sati, a tijekom noći organizirano je dežurstvo od strane IVP Šibenik, JVP Vodice i Šibenik, DVD-a Vodice, Šibenik, Pirovac, Brodarica-Krapanj, Zablaće i Tisno sa ukupno 41 vatrogascem i 14 vozila.

Dana 02. kolovoza u 12:23 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Dubrave, Podi kod Šibenika. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 38 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a: Brodarica-Krapanj, Bilice, Šibenik, Zablaće, Skradin, Primošten, Perković i Grebaštica te dva protupožarna zrakoplov Canadair CL 415 i dva Air Tractora. Požar je lokaliziran 3. kolovoza u 06:29 sati, a tijekom noći bilo je organizirano dežurstvo od strane JVP Šibenik, DVD-a Šibenik, Grebaštica, Zablaće, Bilice i Perković sa ukupno 25 vatrogasaca i osam vozila.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na području Ogorje Gornje – Leskuri Gornji, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu dana 30. srpnja u 17:40 sati, lokaliziran je dana 31.07 u 11:00. Tijekom 2. kolovoza na osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Muć sa četiri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

Dana 02. kolovoza u 16:43 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Murvica na otoku Braču. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 37 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila iz DVD-a Bol, Supetar, Milna, Selca, Pučišća, SIVP Bol i jedan protupožarni helikopter Mi-8 MTV sa uređajem za gašenje. Požar je lokaliziran u 18:22 sati, a tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Pisane vijesti