DVOC 19./20. siječnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 19./20. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 19. siječnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 19. siječnja 2022. godine obavljena je 1 vatrogasna intervencija na kojoj je angažiran 1 vatrogasac s 1 vozilom.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 1 prijevoz vode.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 19. siječnja 2022. godine u 10:40 sati JVP Bjelovar zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Bjelovar, Kupinovac. Požarom je bila zahvaćena kuća koja je većim dijelom izgrađena od drveta, namještaj te krovište kuće. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Bjelovar sa devet vatrogasaca i šest vatrogasnih  vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 15:45 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS