DVOC 18. / 19. studeni 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. /19. studeni 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 18. studenog u 09:55 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru u stambenom objektu na adresi Velika Ves 75. Radilo se o eksploziji plinske boce uslijed kojeg je došlo do požara kuhinje prilikom čega je jedna osoba zadobila ozlijede te je ista zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Krapina.
Intervencija vatrogasaca završila je u 10:44 sati.
 
Primorsko-goranska županija
Tijekom dana 18. studenoga na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica većih oborina koji su zahvatili područje županije, a najviše područja Novog Vinodolskog, Crikvenice i Krka. Radi se o izvlačenju ljudi iz vozila, ispumpavanjima vode iz poplavljenih objekata, izvlačenju vozila te uklanjanja zapreka. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 73 odrađene navedene tehničke intervencije na kojima je sudjelovalo ukupno 127 vatrogasaca sa 70 vatrogasnih vozila.
 
Sisačko-moslavačka županija
Tijekom dana 18. studenoga na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica većih oborina koji su zahvatili područje županije. Radi se o ispumpavanjima vode iz poplavljenih objekata, uklanjanju stabla/grane. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 53 odrađene tehničke intervencije na kojima je sudjelovalo ukupno 111 vatrogasaca sa 45 vatrogasnih vozila.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS