DVOC 15. / 16. studeni 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan  15. / 16. studeni 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 66 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 68 vatrogasnih organizacija sa ukupno 210
vatrogasca i 78 vatrogasnih vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS