DVOC 15. / 16. rujan 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. rujan 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježena je 81 vatrogasna intervencija na kojima je sudjelovalo 95 vatrogasnih organizacija sa ukupno 404 vatrogasca i 118 vatrogasnih vozila.

Primorsko-goranska županija
Dana 15. rujna u 17:09 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o na uređenom odlagalištu komunalnog otpada Rijeka, Pehlin. Požarom je zahvaćen krupni i sitni razni otpad na reciklažnom dvorištu na površini 2800 m2 i visine oko 4 m. Na intervenciji gašenja požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Rijeka te DVD-a Halubjan, Drenova i Sušak sa ukupno 35 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila i djelatnici odlagališta sa dva bagera. 
Intervencija je u tijeku, radi se i dalje na gašenju i sanaciji otpadnog materijala.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 15. rujna u 08:57 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru ugostiteljskog objekta Mlinski kamen na adresi Brest Pokupski, Brest Pokupski. Radilo se o požaru drvenog ugostiteljskog objekta površine 400 m2 koji je cijeli zahvaćen požarom i izgorio te je nastala velika materijalna šteta. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Petrinja te DVD-a Hrastovica, Mala Gorica, Taborište i Petrinja  sa ukupno 33 vatrogasca i 10 vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u  10:38 sati, a intervencija vatrogasaca završila je u 17:30 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 15. rujna u 13:48 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na brodu za krstarenje koji se nalazi u Splitskoj luci na lokaciji Gat Sv. Petra. U brodu (dužine 54 metra) je gorio generator kojeg su djelatnici broda pogasili do dolaska vatrogasaca, a vatrogasci su izvršili odimljavanje prostora te dodatno ohladili generator. Putnici su evakuirani sa broda, a jedna putnica je ozlijeđena zbog udisanja dima i zbrinuta od strane HMS. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Split te DVD Split sa ukupno 13 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 15:05 sati.

Grad Zagreb
Dana 16. rujna u 01:55 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Zagreb, Balokovićeva ulica (Novi Zagreb). Radilo se o požaru stana u prizemlju zgrade površine 50 m2, a požarom je bilo zahvaćeno 40 m2 stana. Radi požara jedna je osoba zadobila opekline, a još su dvije osobe ozlijeđene radi pada (ozljeda glave) i porezotine na staklo. Sve ozlijeđene osobe zbrinute su od strane HMS. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Zagreb sa ukupno 15 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 04:23 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS