DVOC 10. / 11. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 10. / 11. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
 Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 10. lipnja 2022. nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije te nije bilo vatrogasnih intervencija.

Grad Zagreb
Dana 10. lipnja 2022. godine tijekom dana na području grada Zagreba zabilježeno je 28 tehničkih vatrogasnih intervencija uzrokovanih posljedicama jakog vjetra koji je puhao. Na intervencijama je bilo kumulativno angažirano  88 vatrogasaca sa 32 vatrogasna vozila. Vatrogasci su  radili na uklanjanju stabla i granja na prometnicama i javnim površinama, sanaciji dijelova krovišta kuća, uklanjanju limova te izvida.

VOS