DVOC 1. / 2. srpnja 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 01./02. srpanja  2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u navedenom razdoblju zabilježeno je 270 vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovale 302 vatrogasne organizacije sa ukupno 943 vatrogasca i 332 vatrogasna vozila.
 
Splitsko - dalmatinska županija
Dana 29. lipnja u 12:27 sati DVD Milna zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području otoka Brača, južno od Milne (rt Zasup). Radilo se požaru niskog raslinja, makije i borovine na površini 4,5 ha.
Požar je proglašen ugašenim 01. srpnja u 08:58 sati.
 
Sisačko - moslavačka županija
Dana 01. srpnja u 06:31 sati DVD Hrvatska Kostajnica zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Hrvatska Kostajnica, Stipančićev prolaz. Požarom je bila zahvaćena garaža i vozilo unutar garaže te se požar proširio na gornji kat kuće. Uslijed požara jedna osoba se nadisala dima te je zbrinuta od strane HMS-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Hrvatska Kostajnica i DVD-a Majur.
Intervencija vatrogasaca završila je u 08:17 sati.
 
Zagrebačka županija
Dana 01. srpnja oko 14:50 sati područje Zagrebačke županije zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom koje je uzrokovalo pad stabala i oštećenja krovišta objekata. Vatrogasci su zaprimili 76 dojava o potrebi izlaska na intervencije uklanjanja stabala i sanacije krovišta gdje je ukupno angažirano 296 vatrogasaca sa 120 vatrogasnih vozila iz JVP Zaprešić, Samobor i Ivanić-Grad te DVD-a sa područja županije.
 
Grad Zagreb
Dana 01. srpnja oko 15 sati područje grada Zagreba zahvatilo je nevrijeme koje je uzrokovalo pad stabala, plavljenje objekata te oštećenja krovišta na istima. Ukupno bilježimo 36 tehničkih intervencija gdje je ukupno angažirano 128 vatrogasaca sa 41 vatrogasnim vozilom iz JVP Grada Zagreba te DVD-a Planina Gornja, Šestine, Vrapče, Gračani, Branovec i Sesvete.
 
Dana 01. srpnja u 22:03 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na  adresi Kišpatićeva, Maksimir. Radilo se o požaru drvenog objekta dimenzije 12x25 metara u sklopu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je JVP Zagreb i DVD Gračani sa ukupno 23 vatrogasca i šest vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u 22:43 sati, a intervencija je završila u 23:56 sati.
 
Vukovarsko - srijemska županija
Dana 01. srpnja u poslijepodnevnim satima područje Bošnjaka u Vukovarsko - srijemskoj županiji zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom koje je uzokovalo oštećenja krovišta objekata, fasada, plavljenje objekata i rušenje stabala. Vatrogasci su odradili 26 intervencija uglavnom uklanjanja stabala i sanacije krovišta gdje su angažirana 74 vatrogasca sa 28 vatrogasnih vozila iz JVP Vinkovci, JVP Županja, JVP Ilok i DVD-a Nuštar i Županja.
 
Varaždinska županija
Dana 01. srpnja područje županije zahvatilo je kišno nevrijeme te su vatrogasci zaprimili 8 dojava o potrebi uklanjanja stabala na kojima su ukupno angažirana 42 vatrogasca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a Petrijanec, Donja Voća, Sesvete Ludbreške, Jalžabet, Križovljan-Cestica, Maruševec i Petrijanec.
 
Dubrovačko - neretvanska županija
Dana 02. srpnja u 05:44 sati JVP Mljet zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području N.P. Mljet. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i borova šuma manje površine na teško pristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara angažirano je 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Mljet i DVD Mljet.
Požar je lokaliziran u 06:40 sati, a ugašen u 07:30 sati.
 
Dana 02. srpnja oko 05:00 sati područje Dubrovačkog primorja zahvatilo je kišno nevrijeme te su vatrogasci zaprimili 10 dojava o potrebi uklanjanja stabala, saniranju krovišta i ispomoći oko prevrtanja plovila na kojima su bili angažirani vatrogasci sa područja Dubrovačkog Primorja.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim  ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS