DVOC 1. / 2. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 01. / 02. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 1. lipnja 2022. izvršena je jedna vatrogasna intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje na kojoj je angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS