DVOC 09. / 10. rujan 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 09. / 10. rujan 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 66 vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovale 73 vatrogasne organizacije sa ukupno 293 vatrogasca i 100 vatrogasnih vozila.


Grad Zagreb
Dana 09. rujna u 21:38 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Peščenica, Ivanićgradska 54. Radilo se o požaru stana na četvrtom katu stambene zgrade prilikom čega su tri osobe ozlijeđene zbog udisanja dima te su iste zbrinute od strane HMS. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je JVP Zagreb sa ukupno 23 vatrogasca i sedam vatrogasnih vozila.
 Intervencija vatrogasaca završila je u 00:39 sati.
 
Splitsko-dalmatinska županija

Dana 09. rujna u 13:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru deponija na adresi Karepovac, Split. Požarom su zahvaćene naslage glomaznog otpada. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je JVP Split te DVD: Split, Žrnovnica, Solin i Vranjic  sa ukupno 22 vatrogasca i osam vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u 19:15 sati, a tijekom noći na sanaciji i osiguranju požarišta angažirana je JVP Split i DVD Žrnovnica sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS