Vatrogasne intervencije zbog nevremena

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/slika_1.jpg

Na području Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije zabilježeno nekoliko desetaka intervencija uslijed jakog vjetra

Karlovačka županija

Dana 29. listopada tijekom jutra olujni vjetar zahvatio je šire područje grada Ogulina, Plaškog, općine Tounj i Oštarija. Olujni vjetar je srušio brojna stabala, crjepove i limove sa krovišta kuća, te je oštetio vodove dalekovoda i električnih stupova. Vatrogasci iz JVP-a Ogulin, te DVD-a Plaški, Tounj, Oštarije i Ogulin intervenirali su na 20-tak tehničkih intervencija radi otklanjanja opasnosti nastalih djelovanjem vjetra.

Vukovarsko-srijemska županija

Dana 29. listopada od 14:40 sati jak vjetar koji je zahvatio područje Vukovara, Vinkovaca, Otoka, Iloka i okolnih naselja prouzročio je rušenje brojnih stabala, električnih stupova, crjepova, fasada i tenda sa kuća, kao i oštećenja vodova dalekovoda. Vatrogasci sa vjetrom zahvaćenih područja županije intervenirali su na 18 tehničkih intervencija u kojima je sudjelovalo ukupno oko 50 vatrogasaca sa 18 vozila iz JVP-e Vinkovci, Vukovar, Ilok, te DVD-a Otok i Stari Jankovci.

Foto: JVP OgulinIntervencije