Usvojen Zakon o vatrogastvu

Slika /arhiva/multimedia/HVZ_-_Copy.jpg

U Hrvatskom je saboru danas izglasan natpolovičnom većinom Zakon o vatrogastvu.

Osnovna pitanja koja će riješiti Zakon o vatrogastvu te posljedice koje će proisteći su uspostavljanje jedinstvenog sustava vatrogastva, uvezeni sustav zapovijedanja na svim razinama, od najniže, dobrovoljnog vatrogasnog društva do državne razine, Hrvatske vatrogasne zajednice. Zakonom se propisuju stručni uvjeti za glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je državni dužnosnik, uvođenje savjetodavnih i strukovnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog vatrogasnog zapovjednika koja će svojim radom obuhvatiti osobe koje zapovijedaju vatrogasnim intervencijama i koji su odgovorni za intervencijsku spremnost, organiziranost, opremljenost i oposobljenost vatrogasaca svih razina (državne, županijske, Grada Zagreba i lokalne razine).

Zakonom se ustrojava Državna vatrogasna škola kroz koju se uspostavlja jedinstveni sustav obrazovanja i usavršavanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca te vatrogasnih zapovjednika što će posljedično utjecati na strukovni napredak ukupnog vatrogastva. Uspostavlja se vatrogasna mreža kojom će se urediti pitanje financiranja svih vatrogasaca i vatrogasnih organizacija, jasno se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa profesionalnih vatrogasaca, kao organizacija rada, staž osiguranja s povećanim trajanjem, plaća, prava iz mirovisnkog osiguranja, dobrovoljnim vatrogascima se osiguravaju prava za slučaj ozljeda, smrti, propisuju se oblici osiguranja, pravo na naknadu.

Uvodi se inspekcija vatrogastva kao dio vatrogasnog sustava unutar Hrvatske vatrogasne zajednice te se uvodi informatizacija vatrogasnog sustava kroz obvezu korištenja računalnih aplikacija u svrhu vođenja evidencije vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi, vatrogasaca i vatrogasne tehnike utvrđenih ovim Zakonom.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.Hrvatska Vatrogasna Zajednica