Radionica - europska platforma iz područja civilne zaštite i kriznog upravljanja

Slika /arhiva/multimedia/Group_photo.jpg

U Rotterdamu (Nizozemska) je 25. i 26. lipnja održana savjetodavna radionica na temu razvoja europske platforme iz područja civilne zaštite i kriznog upravljanja (European Hub for Civil Protection and Crisis Management) koja će omogućiti snažnije povezivanje struke i znanosti.

Projekt razvoja platforme pokrenut je od strane Europskog Parlamenta sa svrhom poboljšanja postojećih sustava i alata iz područja kriznog upravljanja, kako bi isti bili što učinkovitije korišteni, prvenstveno u fazama pripravnosti i reagiranja, te bili što dostupniji članicama Unije, kako operativnim snagama tako i njenim građanima. Projektom se želi formulirati sam koncept platforme i definirati njen opći model - primjenjiv na sve vrste ugroza, a kao polazište kreće se od iskustava prikupljenih iz brojnih intervencija gašenja požara otvorenog prostora u Europi. Kako posljednjih godina zahtjevi država za međunarodnu pomoć, kod požara otvorenog prostora, postaju sve češći uzrok aktivacije Mehanizma unije za civilnu zaštitu, time je ova problematika stavljena u fokus kao sve važnija tema u Europskoj Uniji, stoga je radionica održana pod motom

“There is a lot of knowledge on wildfiremanagement – but this should be better connected”

Na primjeru šumskih požara planiran je razvoj modela koji će umrežiti sve dionike iz ovog specifičnog područja, povezati i naglasiti utjecaj postojećih aktivnosti koje se već provode u fazama prevencije i pripravnosti, te promovirati širenje znanja i inovativnih ideja. Osnovna načela projekta su jačanje utjecaja postojećih sustava, veća integracija struke i prakse te bolja primjena naučenih lekcija.

Program radionice objedinio je plenarna izlaganja i interaktivne grupne diskusije na kojima su se razmjenjivala iskustva iz prakse - posebno iz nedavnih velikih šumskih požara u Portugalu, Grčkoj i Švedskoj; predstavile naučene lekcije iz raznih nacionalnih i međunarodnih projekata i inicijativa s naglaskom na one koje su polučile neka inovativna rješenja ili su kao rezultat iznjedrile centre izvrsnosti, te se raspravljalo o potrebi definiranja koncepta buduće platforme - posebno na području upravljama rizicima od požara otvorenog prostora, kao centralne teme skupa.

Radionici su nazočili stručnjaci iz područja civilne zaštite i kriznog upravljanja s iskustvom na operativnoj i upravljačkoj razini - pripadnici vatrogasnih i drugih operativnih snaga, nacionalnih službi civilne zaštite, predstavnici obučnih centara i nacionalnih te regionalnih inicijativa u području treninga, istraživanja i razvoja na području požara otvorenih prostora te znanstvene zajednice. Hrvatska je bila zastupljena s dvoje sudionika – Tamarom Kopal, savjetnicom u stalnom predstavništvu RH pri EU te Klaudijem Filčićem, vatrogasnim časnikom i stručnjakom Mehanizma civilne zaštite.Hrvatska Vatrogasna Zajednica