Izabrana 2 projekta HVZ u okviru programa razvoja širokopojasnosti u Hrvatskoj

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/HVZHAKOM.jpg

Izabrana 2 projekta Hrvatske vatrogasne zajednice u okviru programa razvoja širokopojasnosti u Hrvatskoj

Tijekom 2012. godine Hrvatska vatrogasna zajednica intenzivirala je napore u prikupljanju financijskih sredstava za razvojne projekte u vatrogastvu. Nakon 2 prihvaćena EU-projekta (Leonardo da Vinci, Mladi na djelu), Hrvatska vatrogasna zajednica se uspješno kandidirala za prijedloge i ideje za softverske aplikacije i usluge koje povećavaju kvalitetu života i podupiru rast gospodarstva na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima (natječaj Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije). Od preko 150 prijavljenih izabrana su 23 projekta, među kojima su 2 Hrvatske vatrogasne zajednice. U privitku kratki opisi prihvaćenih projekata Hrvatske vatrogasne zajednice:


1. Uzbunjivanje vatrogasaca:
Aplikacija je zamišljena kao modul u Vatrogasnoj mreži. Vatrogasna mreža je centralna baza podatka i aplikacija koju koriste sve vatrogasne organizacije u Hrvatskoj a u kojoj se vode podaci o organizacijama, ljudstvu, vatrogasnim intervencijama itd.. Putem tog modula operater u vatrogasnom operativnom centru nakon zaprimljene dojave provodi uzbunjivanje nadležne vatrogasne postrojbe. U aplikaciji VM može se postaviti predefinirane grupe po postrojbama s popisom vatrogasaca koje se uzbunjuje. Isto tako moguće je definirati grupe po vrstama zvanja, specijalnostima itd.(o čemu podaci postoje u Vatrogasnoj mreži). Nakon zaprimljene dojave operater u vatrogasnom operativnom centru odabere, koju postrojbu želi uzbuniti, te pokrene uzbunu ili putem SMS poruka ili putem telefonskog poziva (s time da postoji mogućnost da snimi poruku ili da svaki put sam snimi govornu poruku). Nakon uzbunjivanja pokrenutog uzbunjivanja sustav šalje sms poruke ili ostvaruje pozive prema svim vatrogascima u grupi. U slučaju sms uzbune ne postoji povratna informacija, a u slučaju glasovnog poziva, vatrogasac koji je primio dojavu može potvrditi svoj dolazak ili nedolazak. Izvješće o broju vatrogasaca koji dolaze na intervenciju dobiva operater u vatrogasnom operativnom centru i zapovjednik postrojbe koja je uzbunjena. Također postoji mogućnost da uzbunu pokrene vatrogasni zapovjednik s terena putem svojeg telefonskog uređaja. Nakon završene intervencije putem modula u Vatrogasnoj mreži zapovjednici će imati mogućnost pregleda tko je sudjelovao na intervenciji, te mogućnost izrade izvješća i statistika. Ovaj se modul direktno naslanja na modul za vatrogasne intervencije. Prednosti ovakvog sustava su brzo i efikasno uzbunjivanje te povratna informacija o broju vatrogasca koji se odazivaju na vatrogasnu intervenciju.

2. Praćenje vatrogasnih vozila na intervencijama:
Svake požarne sezone nastaje velik broj požara, prvenstveno otvorenog prostora, na kojima istovremeno djeluj velik broj vatrogasnih postrojbi i vozila, te stotina vatrogasaca. Sustav omogućava vatrogasnim zapovjednicima u realnom vremenu prikaz pozicija vatrogasnih vozila (u nekoj narednoj fazi i svakog vatrogasca) na intervencijama.
U takvim slučajevima ovakav sustav pomaže vatrogasnim zapovjednicima u efektivnom razmještanju vatrogasnih snaga s ciljem što brže lokalizacije i gašenja požara, s uvidom u točan broj snaga na požarištu u svakom trenutku.
Klijentska aplikacija ima u sebi integriran GIS sustav, te se na tim GIS kartama prikazuju pozicije vatrogasnih vozila na intervenciji. Ovaj sustav povezan je sVatrogasnom mrežom koja u sebi ima modul za vođenje vatrogasnih intervencija, te za statistiku vatrogasnih intervencija.
Uz GIS dio aplikacije, postoji administratorski dio aplikacije gdje se evidentiraju aktivne postrojbe i vozila i povezuju s lokatorima. Podaci o postrojbama i vozilima koja su bila na intervenciji prenose se u bazu Vatrogasne mreže.
Aplikacija mogu na intervenciji koristiti vatrogasni zapovjednici na prijenosnom računalu ili na tablet računalima, ali je mogu koristit i zapovjednici u nekom udaljenom zapovjednom centru (županijski vatrogasni operativni centar, vatrogasno operativno središte).

Kako se Hrvatska vatrogasna zajednica obvezala do 1.siječnja 2013. godine implementirati sustav izvješćivanja o vatrogasnim intervencijama (Strateški plan MUP-a), ovi projekti su idealna nadogradnja, koja će aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice "Vatrogasna mreža" učiniti i izvrsnim operativnim alatom za rukovođenje u vatrogastvu.

Mario Starčević i Darko PiškorHrvatska Vatrogasna Zajednica