Stupnik: Sastanak na temu proslava obljetnica vatrorgasnih organizacija

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/Obljetnice2014.JPG

U ponedjeljak, 27. siječnja 2014. godine, u Vatrogasnom domu DVD-a Stupnik održan je sastanak predstavnika HVZa i DVD-a, VZŽ/GZ JVP, u svezi održavanja obljetnica tijekom 2014. godine.

U ponedjeljak, 27. siječnja 2014. godine, u Vatrogasnom domu DVD-a Stupnik održan je sastanak predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba i javnih vatrogasnih postrojbi, u svezi obilježavanja obljetnica tijekom 2014. godine.
Svrha sastanka bila je pružanje smjernica vatrogasnim organizacijama koje u 2014. godini obilježavaju obljetnice , kako u skladu s Pravilima vatrogasne službe  organizirati i proslaviti iste.
Predstavnicima vatrogasnih organizacija skrenula se pozornost i na postupak predlaganja i dodjele vatrogasnih odlikovanja.
Vatrogasne zajednice županija/ Grada Zagreba dužne su prijedloge za dodjelu odlikovanja i priznanja uskladiti s Pravilnikom o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa  te iste pravovremeno proslijediti putem Vatrogasne mreže, uz obavezna obrazloženja.
Izvršena je prezentacija unosa i autoriziranja zahtjeva za dodjelu odlikovanja putem sustava Vatrogasne mreže.
Temeljem Izmjena i dopuna Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2014. godinu,  na sastanku je obrazložen nov način sufinanciranja.
Za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije dodjeljuju se sredstva iz 15% od sredstava uplaćenih na račun Hrvatske vatrogasne zajednice  dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja obilježavaju obljetnice osnutka društva u 2014. godini.
Dobrovoljna vatrogasna društva koja u 2014. godini obilježavaju 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100., 110., 120., 125., 130., 140., 150. i 160. godina osnutka Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostavljaju zahtjev koji je odobren od strane nadležnih vatrogasnih zajednica na obrascu broj 5. koji je sastavni dio Mjerila.

Iznosi sredstava koje pojedino društvo može dobiti prema ovom članku ovise o godinama obilježavanja obljetnica, a iznose:

OBLJETNICA DRUŠTVA

VISINA DOTACIJE HVZ-a

do 50 godina

3.500,00 kn

od 50 do 100 godina

4.000,00 kn

preko 100 godina

5.000,00 kn

Dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice općina / gradova / područja, vatrogasne zajednice županija / Grada Zagreba da bi mogli koristiti sredstva sukladno odredbama Mjerila moraju obavezno biti upisana u računalnu aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice „Vatrogasna mreža“.

            Zahvaljujemo članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik na gostoprimstvu i ustupljenom prostoru.Hrvatska Vatrogasna Zajednica