Sjednica Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/2OdborPromidzba2014_1.jpg

U prostorima DVD-a Straža (VZŽ Krapinsko-zagorska), 3. ožujka je održana sjednica Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost.

U prostorima DVD-a Straža (VZŽ Krapinsko-zagorska), 3. ožujka je održana sjednica Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost. Analizom aktivnosti u 2013. godini je zaključeno kako je protekla godina bila uspješna uključujući tisak 10 brojeva mjesečnika Vatrogasni vjesnik, 2 broja stručno-znanstvenog časopisa Vatrogastvo i upravljanje požarima te promidžbeni materijal: brošuru „Kako spriječiti nesreće“, mirisne borove za auto u obliku vatrogasca, raspored sati za najmlađe, letke namijenjene poljoprivrednicima s temom zbrinjavanja biljnog otpada, naljepnice s brojem 193 za vatrogasna vozila, dok je za polaznike Kampa u Fažani tiskana kratka brošura. Nastavljeno je i s tiskom priručnika za obuku vatrogasaca, a krajem godine je, već tradicionalno, tiskan Vatrogasni godišnjak. Od ostalih aktivnosti, HVZ je sudjelovao na sajmu Inteprotex, a napravljen je i likovno-literarni natječaj za djecu predškolskog i školskog uzrasta na koji je pristiglo više od 300 radova. Natječaj je raspisan i ove godine i traje do 15. travnja 2014.

Od novih izdanja u 2014. planira se tisak priručnika Intervencije u nesrećama pri prijevozu opasnih tvari, namijenjen prvenstveno polaznicima Vatrogasne škole u ispostavama Split i Rijeka. U prvoj polovici godine tiskat će se i dvije fotomonografije: o Gjuri Stjepanu Deželiću, u kontekstu ponovnog otkrivanja spomenika na Prilazu Gjure Deželića, te Mirku Kolariću u povodu 150. obljetnice varaždinskog vatrogastva. Povodom otvaranja Muzeja hrvatskog vatrogastva, planiranom za lipanj, tiskat će se i Katalog Muzeja.

Analizirana je i anketa o Vatrogasnome vjesniku koja je provedena u siječnju 2014. i u kojoj su sudjelovale sve županije. Članovi Odbora su zadovoljni rezultatom ankete koja je pokazala da se čitatelji u većini slažu sa zastupljenošću županijskih i stručnih članaka. Potrebno poraditi na podjednakoj zastupljenosti tekstova iz svih županija kao i na animaciji vatrogasaca za pisanje analiza intervencija.Hrvatska Vatrogasna Zajednica