7. sjednica Odbora za organizacijska i financijska pitanja HVZ

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/IMAG0967_-_Copy.jpg

7. sjednica Odbora za organizacijska i financijska pitanja HVZ održana je 2. travnja 2015.g. u prostorijama DVD-a Ston, VZŽ Dubrovačko-neretvanske županije.

Članovi Odbora raspravljali su o mogućim izmjenama Odluke o vrstama članstva u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te su utvrdili konačan prijedlog nove Odluke kojom bi se stara stavila izvan snage, a istu će predložiti Predsjedništvu HVZ na donošenje.
Odbor je jednoglasno usvojio i prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika i odgovorne osobe javnog naručitelja HVZ u postupcima javne nabave, te se ista upućuje Predsjedništvu na donošenje, kojom se imenuju ovlašteni predstavnici i odgovorna osoba javnog naručitelja u postupcima javne nabave, te se sukladno sa načelom razdvajanja dužnosti imenuju osobe zadužene za praćenje provedbe ugovora prema zahtjevima Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila te Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.
Odbor je prihvatio prijedlog Izvješća o radu HVZ u 2014.g. uz određene manje korekcije koje je potrebno učiniti, a jednoglasno je prihvaćen i prijedlog izvješća o financijskom poslovanju – završni račun za 2014.g., te se isti upućuje Predsjedništvu HVZ na donošenje.
U nastavku rada, Odbor je kao zainteresirano radno tijelo raspravljao i o Pravilniku o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa, te je donio odluku da će zaključke uputiti nadležnom Odboru za odlikovanja u vezi problematike dodjele vatrogasnih odlikovanja, za koje smatra da bi ih trebalo izmijeniti a neka pitanja iz važećeg pravilnika urediti drukčije.
Na kraju rasprave o mogućim izmjenama Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za područja posebne državne skrbi, gdje su članovi Odbora detaljno raspravili prijedlog raspodjele sredstava premija osiguranja za uništenu opremu vatrogasnih postrojbi u 2014.g., Odbor je zaključio da bi Operativno-tehnički stožer HVZ trebao najprije isto raspraviti i dati svoje mišljenje kako bi se formirao konačni prijedlog za upućivanje Predsjedništvu HVZ na donošenje odluke.Hrvatska Vatrogasna Zajednica