VOS 11. / 12. rujan

Šibensko-kninska županija

Dana 11. rujna u 12:44 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ložnice Dagetini. Požarom je zahvaćeno 0,7 ha niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovao je 1 protupožarni zrakoplov Air tractor koji je bio na izviđanju te  9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Rogoznica i Primošten.

Požar je ugašen u 15:59 sati.

Splitsko – dalmatinska županija

Požar raslinja na području Podstražja na otoku Visu, koji je koji je lokaliziran dana 10.09 u 21:50 sati, ponovo se aktivirao dana 11.09. oko 15:00 sati. Požar je zahvatio borovu šumu i makiju. Prijašnja izgorjela površina je bila 10 ha. Zatražena je pomoć zračnih snaga dva Canadaira, koji su naknadno stornirani za vrijeme polijetanja zrakoplova od strane zapovjednika vatrogasaca na terenu. Požar je stavljen pod kontrolu od strane zemaljskih snaga.  U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz DVD-a Vis i Komiža. Aktivno se saniraju rubovi požara.

Novo opožarena površina je 400-500m2.

Dana 11. rujna u 14:47 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Primorski Dolac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Opožarena površina iznosi 0,06 ha. U gašenju požara sudjelovao sudjelovao je 1 protupožarnih zrakoplov Air tractor te  5 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Kaštel Gomilica.

Požar je ugašen u 17:20 sati.

Ličko – senjska županija

Dana 11.09. u 10:07 sati DVD Perušić zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Perušić, Kaluđerovac 16. Radi curenja plina iz plinske boce došlo je do požara i eksplozije u podrumu objekta, te je smrtno stradao vlasnik objekta. Jedan vatrogasac zadobio je lakše ozljede radi opekotine noge i udisanja dima.  U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD Perušić.

Požar je ugašen u 13:00 sati.

 

 VOS