VOS 17. /18. svibnja

Primorsko-goranska županija
Dana 17. svibnja u 12:34 sati JVP Mali Lošinj zaprimila je dojavu o požaru broda u
brodogradilištu Mali Lošinj na suhom doku u remontu. Požar je nastao u teretnom brodu za rasuti
teret „AV“, čija je matična luka Kingston, Sv.Vincent i Grenadini, dužina broda je 100 metara, a
širina 18 metara. Požar je nastao na pramcu broda na površini oko 150m 2 , gdje je bila smještena boja
u kantama i užad broda. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasca sa šest
vatrogasnih vozilom iz JVP Mali Lošinj i DVD Lošinj.
Požar je lokaliziran u 15:32 sati, a dežurstvo tijekom noći od strane vatrogasaca JVP Mali
Lošinj.

Varaždinska županija
Dana 17. svibnja u 22:20 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na deponiju na
području Cestice, na adresi Otok Virje, Ulica Moše Pijade. Požarom je zahvaćeno smeće na
deponiju krupnog otpada uz halu firme Bio-gorivo d.o.o. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali
su JVP Varaždin, DVD-i Vinica, Križovljan-Cestica, Virje Križovljansko, Petrijanec, Lovrečan-
Dubrava, Gornje Vratno, Svibovec Podravski, Babinec i Gradišće sa ukupno oko 80 vatrogasaca i 15
vatrogasnih vozila.
Požar je stavljen pod nadzor u 23:46 sati, a na požarištu tijekom noći sanacija i dežurstvo.VOS