VOS 29. / 30. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 29. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 26 tehničke
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 16 intervencija koje će se odrađivati.VOS