VOS 22. / 23. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 22. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 29 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se
nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi. Od dana 22. ožujka do dana 22. travnja odrađeno je
3672 hitnih intervencija.


Zadarska županija
Dana 22. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 13:34 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na
području Donjeg Karina. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 6 ha. U
gašenju požara sudjelovala je JVP Benkovac sa četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila.
Požar je ugašen je u 15:24 sati.


Dana 22. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 14:40 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na
području Donje Slivnice-brdo Gradina. Požarom je zahvačena makija na površini 28 ha. U gašenju
požara sudjelovali su JVP Zadar i DVD Ražanac sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila, kao i
jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ.
Požar je ugašen je u 16:00 sati.VOS