VOS 30./31. prosinca

Splitsko dalmatinska županija

Dana 30. prosinca u 14:49 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Dugog Rata, predio Mrta. Požarom je zahvaćeno oko 3 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 70 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Omiš, Dugi Rat, Kučiće i Gata. Požar je lokaliziran u 16:30 sati, a ugašen u 19:32 sati.

Grad Zagreb            

Dana 30. prosinca u 16:33 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta, servis za kučanske aparate „Gorenje“, na adresi Peščenica, Slavonska avenija 26/4. Radilo se o požaru perilice rublja, a zbog velike količine dima, zaštitar objekta koji je započeo početno gašenje požara, zbrinut je od strane HMP zbog slabosti i teškog disanja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Zagreb. Intervencija je završena u 18:18 sati.

Ličko senjska županija

Dana 30. prosinca u 13:11sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora kod čvora Žuta Lokva, autocesta A1 . Požarom je zahvaćeno 9 ha trave. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje. Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a ugašen u 14:35 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.VOS