VOS 19. / 20. listopada

Šibensko-kninska županija

Dana 19. listopada u 14:26 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana – Šupeljaci - Debelo brdo. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastova šuma na površini od 17,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su dva protupožarna zrakoplova Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, te ukupno 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DIP Šibenik, DVD-a Knin, Ervenik i Sveti Juraj Kistanje.

Požar je lokaliziran u 18:53 sati, a tijekom noći na dežurstvu je ostao DVD Ervenik.

 

Osječko-baranjska županija

Dana 19. listopada u 15:39 sati JPVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Osijek, Reisnerova 37a. Radilo se o požaru krovišta kuće površine oko 200 m2. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JPVP Grada Osijeka, te DVD-a Osijek Donji Grad i Osijek Gornji Grad. 

Požar je ugašen u 19:23 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 19. listopada u 08:11 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Grad Zagreb (Maksimir), Bukovačka cesta 4. Požarom je bila zahvaćena baraka površine 32 m2 i dva stambena kontejnera površine 15m2 u reciklažnom dvorištu Zagrebačkog holdinga i objektima tvrtke "Zagrebačke ceste". Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen u 10:00 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.VOS