VOS 2. / 3. kolovoza

Grad Zagreb
Dana 02. kolovoza u poslijepodnevnim satima područje grada Zagreba zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno vjetrom koje je za posljedicu imalo lom stabala i grana koje je bilo potrebno ukloniti s privatnih i javnih površina. VOC grada Zagreba zaprimio je 15 takvih dojava te je ukupno na tehničkim intervencijama ispumpavanja vode i uklanjanja stabala i grana sudjelovalo (kumulativno) ukupno 52 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.

Istarska županija
Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je područje ove županije, a ponajviše gradove Rovinj, Poreč i Pulu. U spomenutim gradovima je i zaprimljen najveći broj dojava o potrebi za uklanjanjem stabala i grana, te sanacijom stupova za prijenos električne energije i nekoliko ispumpavanja vode iz objekata. Na području županije odrađeno je ukupno 51 tehnička intervencija na kojima su sudjelovali vatrogasci iz JVP-a Rovinj, Poreč, Pula i Labin.

Zadarska županija
Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je područje zadarske županije. Ukupno je odrađeno 36 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i grana na kojima su sudjelovali vatrogasci iz JVP-a Zadar i Biograd, te DVD-a Sukošan, Preko, Sali, Pljusak i Sv. Filip i Jakov.

Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom večeri 02. kolovoza na području županije odrađeno je 42 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i grana kao i spašavanja osobe s broda (u Slatinama), koje su posljedica kišnog nevremena i vjetra koji su zahvatili područje grada i županije. U intervencijama su sudjelovali vatrogasci iz JVP Split i Trogir, DVD-a Split, Žrnovnica, Slatine, Klis, Solin i Kaštel Sućurac.

Varaždinska županija
Na području varaždinske županije tijekom poslijepodneva 02. kolovoza, kao posljedica kišnog nevremena vatrogasci su zaprimili 14 dojava o potrebi za ispumpavanje podrumskih prostorija i uklanjanja stabala i grana. Na spomenutim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 27 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz JVP-a Varaždin, te DVD-a Varaždin, Trnovec, Biškupec, Sveti Ilija i Štefanec.

Šibensko-kninska županija

Dana 02. kolovoza u kasnim večernjim satima Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 9 dojava o potrebi za uklanjanjem srušenih stabala i grana te potrebi za sanacijom i uklanjanjem stupova za prijenos električne energije koji su prijetili padom uslijed jakog vjetra i kiše. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 20 vatrogasaca s 8 vatrogasnih vozila iz JVP-a Vodice, Šibenik, Knin i Drniš, te DVD-a Tisno i Grebaštica.VOS