VOS 21. / 22. srpnja

Splitsko – dalmatinska županija
Požar drvnog pogona – skladišta kod zgrade „Slobodne Dalmacije“ na adresi Split, Hrvatske Mornarice br. 4, a za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 20. srpnja u 16:30 sati, proglašen je ugašenim 21. srpnja u 07:00 sati.
Šibensko – kninska županija
Dana 21. srpnja u 15:55 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Zatona – Dobri Dolci. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i nešto borove šume na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara, kao potpora zemaljskim snagama, sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Air Tractor i jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Na intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 38 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD-a: Pirovac, Zablaće, Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton.
Požar je ugašen u 20:24 sati.VOS