8. memorijal ''Riječke vatre'' FIre combat, Rijeka

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/logo_kup_HVZ_6_-_Copy_2.jpg

8. memorijal ''Riječke vatre''. Natjecanje vatrogasnih grupa održati će se dana 26. 09. 2015. godine ( subota ) u Rijeci, na Korzu, sa početkom u 10:00 sati.

VATROGASNIM POSTROJBAMA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJATELJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMA REPUBLIKA SLOVENIJE I ITALIJE

POZIV

na 8. memorijal ''Riječke vatre'' – Natjecanje vatrogasnih grupa u čast vatrogasaca Grada Rijeke poginulih na intervenciji prilikom spašavanja ljudi i imovine

8. memorijal ''Riječke vatre'' – Natjecanje vatrogasnih grupa održati će se dana 26. 09. 2015. godine ( subota ) u Rijeci, na Korzu, sa početkom u 10:00 sati.
Natjecanje vatrogasnih grupa (natjecateljsku ekipu čine dva člana) je natjecanje u savladavanju prepreka uz uporabu osnovnih  operativno-taktičkih radnji i postupaka po pravilima i opremljeni kako je to navedeno u Pravilniku o natjecanju vatrogasnih grupa.
Na natjecanju mogu nastupiti svi vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, u kategorijama kako je to navedeno u Pravilniku.

Program 8. memorijala ''Riječke vatre'' – Natjecanja vatrogasnih grupa:

  • 09:00-09:30 Prijem ekipa na Korzu;
  • 09:30 Pozdravne riječi;
  • 09:45-10:00 Upoznavanje sa pravilima i demonstracijski prikaz vježbe;
  • 10:00 Natjecanje vatrogasnih grupa;
  • 15:00 Podjela nagrada i priznanja;
  • Zajednički ručak;

Molimo sve sudionike natjecanja da svoje prijave, najkasnije do 24. 09. 2015., dostave na fax:

  • +385 (0)51/337-019;

Prijave moraju biti potpisane i pečatirane, u protivnom neće se razmatrati.

Sve ostale informacije na broju telefona:

  • 051/359-112; 091/480-1153, Dario Gauš.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem na natjecanju uveličate 8. memorijal Riječke vatre-Natjecanje vatrogasnih grupa.

Kotizacija: 200,00 kn po vatrogasnoj grupi uplaćuje se na žiro račun Gradske vatrogasne zajednice Rijeka HR2124880011100107615, pri BKS banci ili u gotovini na dan natjecanja. Sav prihod od kotizacije kao i ostali prihodi na natjecanju ide u humanitarne svrhe, za potrebe Dječje bolnice Kantrida-Odjel za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi.

Napomena:

  • Za potrebe natjecanja dopušteno je korištenje isključivo visokih intervencijskih čizmi za gašenje strukturnih požara. Nastup u visokim cipelama za gašenje šumskih požara neće biti dopušten;
  • Organizator zadržava pravo zaključiti prijave po prijavljenih 50 ekipa.

Sa poštovanjem,

Raspis
Prijavo dojeljenjaNatjecanja