Upis kandidata u Vatrogasnu školu

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/LogoVS.jpg

Obavijest o upisu kandidata u Vatrogasnu školu za školsku godinu 2011./2012.- prijavnica, ugovor o obrazovanju

OBAVIJEST
O UPISU KANDIDATA U VATROGASNU ŠKOLU
ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

 

          VATROGASNA ŠKOLA – Ustanova za obrazovanje odraslih u školskoj godini 2011./2012. upisuje polaznike u program prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar u Rijeci i Splitu.

 

1. PRIJAVA I UVJETI ZA UPIS

1.1. Prijava

          Prijave kandidata za upis u Rijeci primat će se 10. i 11. siječnja 2012.
          Prijave kandidata za upis u Splitu primat će se 17. i 18. siječnja 2012.

Prilikom prijave treba priložiti:

 • Popunjeni obrazac (PRIJAVNICU), koji se može naći u Vatrogasnoj školi u sjedištu u Zagrebu (Selska 90A), u Rijeci (Krešimirova 38) i Splitu (Hercegovačka 18) i na stranici www.hvz.hr.
 • Presliku svjedodžbe o završnom ispitu, izradi i obrani završnoga rada, maturi ili državnoj maturi
 • Preslike razrednih svjedodžbi srednje škole
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku domovnice
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku potvrde o zaposlenju – za zaposlene u JVP-u, gospodarstvu, DVD-u.

          Dokumente dostavite poštom ili osobno na jednu od adresa:

 • Vatrogasna škola – Ustanova za obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom - “prijava za upis”
 • Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Krešimirova 38, s naznakom - “prijava za upis”
 • Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, 21000 Split, Hercegovačka 18, s naznakom - “prijava za upis”.

1.2. Uvjeti za upis

          Za zanimanje vatrogasac može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.
U zanimanje vatrogasni tehničar može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika; geologija, rudarstvo i nafta; poljoprivreda; veterina; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; cestovni promet; kemijska tehnologija; grafika; tekstil , obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i zaštita; unutarnji transport; pomorski, riječni i lučki promet; PT promet; zračni promet; željeznički promet; zdravstvo.
Upisati se može punoljetna osoba koja zna plivati.

NAPOMENA: Temeljem članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 80/10.) osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i uvjet da nije starija od 30 godina kod prvog zaposlenja.

 

2. UPIS

          Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis objavit će se po završetku prijava na stranici www.hvz.hr 11. siječnja 2012. za upis u Rijeci, odnosno 18. siječnja 2012. za upis u Splitu.

          Upis za odjeljenje u Rijeci održati će se:

 • 12. siječnja 2012. u Zagrebu, Selska 90A (9.00 - 14.00 sati).
 • 13. siječnja 2012. u Rijeci, Krešimirova 38 (9.00 - 14.00 sati).

          Upis za odjeljenje u Splitu održati će se:

 • 19. siječnja 2012. u Zagrebu, Selska 90A (9.00 - 14.00 sati).
 • 20. siječnja 2012. u Splitu, Hercegovačka 18 (9.00 - 14.00 sati).

          Kod upisa kandidati trebaju predati izvornike dokumenata čije su preslike predali prilikom prijave i:

 • Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, izdanu od ovlaštene ustanove (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • Policu osiguranja za vrijeme trajanja obrazovanja (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
 • Jednu fotografiju
 • Potvrdu o uplati prvog dijela školarine u iznosu od 3.000,00 kn.

          Kandidati koji na upis ne dostave potpunu dokumentaciju neće biti upisani. Sa svakim polaznikom sklapa se ugovor o obrazovanju kojim se određuju uvjeti obrazovanja.
Prednost pri upisu imaju zaposlenici vatrogasnih postrojbi, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava i zaposlenici na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu.

 

3. NASTAVA

          Nastava u Rijeci počinje 16. siječnja 2012. s početkom u 10.00 sati
Nastava u Splitu počinje 23. siječnja 2012. s početkom u 16.00 sati

          Nastava se izvodi svaki dan u tjednu (od ponedjeljka do petka, po potrebi subotom i nedjeljom)
Teorijska nastava u Rijeci izvodi se u Vatrogasnoj postaji Vežica, Rijeka, Radnička 31.
Teorijska nastava u Splitu izvodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita, Split, Hercegovačka 18.
Praktična nastava odvijat će se na poligonima u gradu i okolici grada prema programskim sadržajima.
Nastava za oba zanimanja traje 819 sati.

Nastavni predmeti:

 • Kemija I
 • Kemija II
 • Vježbe iz kemije
 • Ustrojstvo zaštite od požara
 • Gorenje i gašenje
 • Protupožarna preventiva.
 • Elektrotehnika
 • Zaštita od požara u graditeljstvu
 • Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Vatrogasne vježbe
 • vatrogasna taktika s vježbama i topografija
 • Tehnička služba u vatrogastvu.

 

4. ŠKOLARINA I UVJETI PLAĆANJA

          Školarina iznosi 6.500,00 kn. Pri upisu je potrebno uplatiti 3.000,00 kn. Ostatak je potrebno uplatiti u roku 60 dana od dana upisa. Školarina se uplaćuje na žiro račun Vatrogasne škole: 2390001-1100378652 (Hrvatska poštanska banka), s naznakom svrhe: „ŠKOLARINA – upisati OIB uplatitelja“.

 

5. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESREĆE

          Za vrijeme školovanja polaznici se moraju osigurati od posljedica nesreće (ozljeda, uključujući i smrtna stradavanja). Prilikom upisa potrebno je priložiti policu osiguranja s uplaćenom jednogodišnjom premijom osiguranja koja pokriva trajanje školovanja. Ne priznaje se polica s obročnim uplatama. Priznaje se ovjerena preslika police osiguranja iz tvrtke u kojoj je zaposlen.

 

6. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

          Polaznik prilikom upisa mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasca/vatrogasnog tehničara koje je izdao specijalist medicine rada (ne starije od šest mjeseci).

 

7. OSOBNA RADNA I ZAŠTITNA OPREMA

          Tijekom teorijske nastave polaznici moraju nositi radnu vatrogasnu odoru. Tijekom praktične nastave polaznici moraju nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Polaznici sami osiguravaju tu opremu i snose odgovornost za njihovu ispravnost. Bez osobne zaštitne opreme nije moguće pohađati praktičnu nastavu.

Popis osobne zaštitne opreme:

 • Vatrogasno odijelo
 • Vatrogasne rukavice
 • Vatrogasna kaciga
 • Vatrogasne čizme
 • Vatrogasni pojas (opasač)
 • Vatrogasna potkapa
 • Maska za cijelo lice.


Obavijest o upisu kandidata u Vatrogasnu školu za školsku godinu 2011./2012.
Prijavnica za upis
Ugovor o obrazovanju
Vatrogasna škola