5. sjednica Upravnog vijeća - Vatrogasne škole - Ustanove za obrazovanje odraslih

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/LogoVS_.jpg

Upravno vijeće Vatrogasne škole - Ustanove za obrazovanje odraslih održalo je 13. svibnja 2012. godine svoju 5. sjednicu u Zagrebu, u Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Upravno vijeće Vatrogasne škole - Ustanove za obrazovanje odraslih održalo je 13. svibnja 2012. godine svoju 5. sjednicu u Zagrebu, u Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice.
Predsjednik Upravnog vijeća Ante Sanader predložio dnevni red koji između ostalog obuhvaća: Informaciju v.d. ravnatelja o tijeku nastave i poslovnim rezultatima, Odluku o razrješenju sadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove i Odluku o imenovanju novog vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove.
Privremeni ravnatelj Vatrogasne škole - Ustanove za obrazovanje odraslih Damir Knežević podnio je informaciju o radu i financijsko izvješće Vatrogasne škole. Izvješće se odnosi na prvu generaciju polaznika.
Usvojena je Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Vatrogasne škole Damira Kneževića s 1. rujnom 2012. zbog korištenja neplaćenog dopusta.
Također je usvojena Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Vatrogasne škole. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Vatrogasne škole imenuje se Željko Popović, s početkom od 1. rujna 2012. Vršitelj dužnosti imenuje se do izbora ravnatelja Vatrogasne škole, na rok najdulje do godinu dana.Vatrogasna škola