Interaktivna baza opasnih tvari

Aplikacija je rađena kao web portal koji služi javnosti/građanstvu kao izvor općih informacija o opasnim tvarima (osnovne opasnosti, koliko koje tvari smiju skladištiti itd.) i hitnim službama kao pomoć pri rukovanju opasnim tvarima na intervencijama. Ideja aplikacije je da na jednom mjestu budu objedinjene sve informacije, pravilnici, zakoni i iskustva o opasnim tvarima i njihovim sigurnim rukovanjem, ERI kartice, evidencija opreme za opasne tvari itd..

Sastoji se od javnog dijela dostupnog svima, te dijela koji je dostupan samo korisnicima koji imaju pristupne podatke. Ti korisnici su administratori aplikacije, te hitne službe i ostale zainteresirane organizacije. Aplikacija je višejezična te podržava i međunarodne korisnike, a kao takva je prihvaćena od Komisije za opasne tvari CTIF-a.

Aplikaciji se pristupa preko internet preglednika na adresi http://hazmat.193.hr

Baza je trenutno popunjena tvarima koje se najčešće pojavljuju na intervencijama, a u tijeku je popunjavanje s ostalim tvarima.

Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog događaja možete skinuti u desnom izborniku.