Planovi, programi i strategije

Izrada plana rada obveza je svih tijela državne uprave sukladno članku 24. Uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, te on sadrži prikaz specifičnih ciljeva tijela državne uprave.