Osposobljavanje vatrogasnih K9 timova za spašavanje iz ruševina

U sklopu osposobljavanje novih pripadnika specijalističkog modula za spašavanje iz ruševina održanog u Divuljama, sudjelovali su i vatrogasni K9 timovi.

Vatrogasni spasilački timovi sa psima iz sastava JVP-a Split te DVD-a Split, Sinj, Trogir i Jastrebarsko sudjelovali su na noćnoj vježbi održanoj u Divuljama 20. ožujka 2024. godine u okviru Programa osposobljavanja za spašavanje iz ruševina.Timovi iz DVD-a Trogir i JVP-a Split sudjelovali su kao polaznici programa, dok su ostali iskoristili vježbu kao trening, jer su već prije uspješno završili program osposobljavanja.

Odrađene su potrage u samim ruševinama te zasebno u sektoru otvorenog prostora. Timovi su radili u paru na način da je prvi tim obavljao inicijalnu potragu dok je drugi potvrđivao pronađenu lokaciju nestale osobe te bi se nakon toga pristupilo izvlačenju unesrećene osobe. Osim same potrage odrađeni su i radovi na visini, a specifičnost ovog treninga je to što su u radu sa psima sudjelovali i kolege koje do sada nisu radili s K9 vatrogasnim timovima.

 

Pisane vijesti | Osposobljavanje i usavršavanje