DVOC 22. / 23. studeni 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan  22. / 23. studeni 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 87 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 95 vatrogasnih organizacija sa ukupno 276 vatrogasaca i 102 vatrogasna vozila.

Primorsko-goranska županija
Dana 22. studenog na području županije bilježi se veći broj tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja te uklanjanja srušenih stupova za prijenos električne energije koje su posljedica kišnog nevremena praćenog jakim vjetrom. Ukupno je evidentirano 35 spomenutih intervencija na kojima je angažirano kumulativno 90 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka, Opatija i Crikvenica, te DVD-a San Marino, Škrljevo, Njivice, Kraljevica, Klana, Jelenje, Hreljin i Dobrinj.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS