DVOC 20. / 21. studeni 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan  20. / 21. studeni 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 45 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 50 vatrogasnih organizacija sa ukupno 187 vatrogasaca i 61 vatrogasnim vozilom.
 
Brodsko-posavska županija
Dana 20. studenog u 08:28 sati DVD Garčin zaprimio je dojavu o požaru garažnog objekta u sklopu kuće na adresi Garčin, Vjekoslava Klaića. Požarom je bilo zahvaćeno 50 m2 površine garažnog objekta, krovište i fasada kuće te osobno vozilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Garčin.
Intervencija vatrogasaca završila je u 09:40 sati.
 
Koprivničko-križevačka županija
Dana 20. studenog u 15:57 sati JVP Križevci zaprimio je dojavu o požaru objekta u Prikraju Križevačkom. Požarom je bilo zahvaćeno 400 m2 krovišta kuće. Požar se nije proširio unutar stambenog prostora. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Križevci.
Intervencija vatrogasaca završila je u 20:50 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS