DVOC 17. / 18. rujan 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. rujan 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 55 vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovale 64 vatrogasne organizacije sa ukupno 260 vatrogasaca i 80 vatrogasnih vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS