DVOC 21./22. svibanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama       za dan 21./22. svibanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Tijekom dana 21/22. svibnja zabilježene su dvije tehničke intervencije ispumpavanja, te je angažirano ukupno 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila. 

Karlovačka županija
Tijekom dana 21./22. svibnja zabilježene su 3 tehničke intervencije ispumpavanja vode, sanacije objekata, punjenje vreća sa pijeskom te izvlačenja lešina životinja. Angažirano je (kumulativno) 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. 

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS