DVOC 20./21. svibanj 2023

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama   za dan 20./21. svibanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Ličko-senjska / Karlovačka županija
Dana 20. svibnja ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o nestanku malog zrakoplova sa radara u 12:30 sati sjeverno od mjesta Jezerane. Radi se o zrakoplovu tipa Cirrus 20. Pored ostalih snaga u potrazi je bio uključen DVD Brinje sa ukupno šest vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Nakon pronalaska zrakoplova vatrogasci su aktivno sudjelovali u gašenju požara koji je nastao uslijed pada istog. Zrakoplov je pronađen u 18:55 sati na lokaciji Mali Makovnik na 900 m visine.
 
Sisačko-moslavačka županija

Tijekom dana 20./21. svibnja zabilježeno je 5 tehničkih intervencija ispumpavanja, te je angažirano ukupno 8 vatrogasca sa 4 vatrogasnih vozila.
Na području Starog Broda na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava – rijeka Kupa na mjernoj postaji Farkašić trenutno iznosi 965 cm, a od 01:00 sati do 07:00 sati bilo je porasta do 971 te ponovnog pada na 965 cm.
 
Karlovačka županija
Tijekom dana 20./21. svibnja zabilježeno je 18 tehničkih intervencija ispumpavanja vode, sanacije objekata, punjenje vreća sa pijeskom te izvlačenja lešina životinja. Angažiran je (kumulativno) 61 vatrogasac sa 21 vatrogasnim vozilom. Najviše je intervencija na području Karlovca.

VOS