DVOC 23. / 24. travanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim  intervencijama za dan  23. / 24. travanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Varaždinska županija
Dana 23. travnja u 19:56 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru u Varaždinu. Radilo se o požaru ulja u posudi za kuhanje koji se proširio na kuhinjsku napu. Uslijed požara jedna osoba je zadobila opekline te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Varaždin.
Intervencija vatrogasaca završila je u 20:15 sati.
 
Primorsko – goranska županija
Dana 23. travnja u 13:06 sati DVD Rab je od ŽC 112 Rijeka zaprimio dojavu o potrebi spašavanja više osoba na adresi Rab, Banjol 781. Radilo se o urušavanju balkona kuće prilikom čega su četiri osobe ozlijeđene od kojih 3 teško. Vatrogasci su hidrauličkim alatom rezali ogradu kako bi osigurali pristup jednoj od ozlijeđenih osoba te su zajedno sa djelatnicima HMP-a pristupili zbrinjavanju osoba koristeći dasku za imobilizaciju. Zbog potrebe za prijevozom unesrećenih, sa članom tima HMP i vatrogasnim kombijem vatrogasci DVD-a Rab prevoze jednu teže ozlijeđenu osobu do helidroma. Dvije teže ozlijeđene osobe su prevezene helikopterom u KBC Rijeka, a zbog nedostatka prostora u helikopteru treća je prevezena cestovnim putem vozilom HMP. Četvrta, lakše ozlijeđena osoba nije zatražila daljnju liječničku pomoć. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je sedam vatrogasaca DVD-a Rab sa tri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:33 sati.

VOS