DVOC 26./27. veljače 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan 26./27. veljače 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Grad Zagreb
U promatranom razdoblju, prema trenutno dostupnim podacima, bilježimo 32 tehničke vatrogasne intervencije odrađene od strane JVP Grada Zagreba te DVD-a sa područja grada. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala sa prometnica koja su se srušila uslijed veće količine oborina (kiše i snijega) i vjetra koji su zahvatili područje grada. Na spomenutim intervencijama ukupno (kumulativno) je bio angažiran 101 vatrogasac sa 34 vatrogasna vozila.

Požeško-slavonska županija
U promatranom razdoblju putem UVI aplikacije bilježimo 31 odrađenu vatrogasnu tehničku intervenciju na području županije koje su posljedica padalina i vjetra. Uglavnom se radilo o uklanjanju srušenih stabala sa prometnica koja su otežavala i onemogućavala normalno odvijanje prometa. Na spomenutim intervencijama kumulativno je bio angažiran 91 vatrogasac sa 33 vatrogasna vozila iz JVP Požeško-slavonske, JVP Požega, DVD-a: Pleternica, Velika, Sesvete, Kutjevo, Vetovo, Jaguplije, Ivandol i Brestovac.

Istarska županija
U promatranom razdoblju putem UVI aplikacije bilježimo 31 odrađenu tehničku vatrogasnu intervenciju na području županije. Uglavnom je riječ o uklanjanju stabala sa prometnica. Na spomenutim tehničkim intervencijama kumulativno je sudjelovalo 73 vatrogasaca sa 34 vatrogasnih vozila iz JVP Pula i JVP Labin. 

Zagrebačka županija
U promatranom razdoblju putem UVI aplikacije bilježimo 26 odrađenih tehničkih vatrogasnih intervencija. Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje stabala sa prometnica, električnih vodova i telefonskih vodova i stupova. Na intervencijama je kumulativno sudjelovalo 93 vatrogasaca sa 31 vatrogasnim vozilom iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja županije.

Primorsko-goranska županija
U promatranom razdoblju putem UVI aplikacije bilježimo 31 odrađenu tehničku vatrogasnu intervenciju na području županije. Većim dijelom se radilo o uklanjanju stabala i grana sa prometnica, uklanjanja stabala sa električnih vodova te crijepova i ostalih predmeta koju su prijetili padom. Na intervencijama je kumulativno sudjelovalo 162 vatrogasaca sa 34 vatrogasna vozila iz JVP Grada Rijeke, DVD-a: „Sušak“ Rijeka, Cres, Drenova, Vrbovsko i Jelenje.

Osječko-baranjska županija
Na području županije bilježimo 12 odrađenih tehničkih vatrogasnih intervencija uklanjanja stabala sa prometnica, nogostupa i osobnog vozila. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 39 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Osijeka, JPVP Beli Manastir, DVD-a: Našičko Novo Selo, Koška, Gašinci i Beničanci. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, u periodu od 20. do 26. veljače 2023. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima, u periodu od 20. do 26. veljače 2023. godine obavljene su 3 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 3 vatrogasca s 3 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 3 prijevoza vode.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS