DVOC 04. / 05. veljače 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04./05. veljače 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Vukovarsko-srijemska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 23 tehničke intervencije uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovala su 53 vatrogasca sa 23 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Osječko-baranjska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 59 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 298 vatrogasaca sa 83 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Požeško-slavonska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 24 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 100 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila sa područja županije.
 
Virovitičko-podravska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 64 tehničke intervencije uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 134 vatrogasca sa 42 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 76 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 165 vatrogasaca sa 55 vatrogasnih vozila sa područja županije.
 
Koprivničko-križevačka županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 46 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 114 vatrogasaca sa 52 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Sisačko-moslavačka županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 25 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 45 vatrogasaca sa 23 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Varaždinska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 25 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 57 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila sa područja županije.
 
Krapinsko-zagorska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 25 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 80 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila sa područja županije.
 
Zagrebačka županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 72 tehničke intervencije uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 274 vatrogasca sa 93 vatrogasnih vozila sa područja županije.
 
Grad Zagreb
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje Grada vatrogasci su odradili 72 tehničke intervencije uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 234 vatrogasaca sa 76 vatrogasnih vozila sa područja Grada.
 
Šibensko – kninska županija
Dana 02. veljače u 16:51 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Zablača. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na površini 4 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 28 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Šibenik i Vodice, DVD-a Šibenik, Zablače i Brodarica-Krapanj.
Požar je ugašen u 19:48 sati.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Uslijed jakog vjetra koji je zahvatio područje županije vatrogasci su odradili 52 tehničke intervencije uklanjanja stabala i granja. Na spomenutim intervencijama sudjelovalo je 162 vatrogasca sa 40 vatrogasnih vozila sa područja županije.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

VOS | VOS