DVOC 16. / 17. studeni 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 16. /17. studeni 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Istarska županija 
Tijekom dana 16. studenoga ŽVOC Pula je zaprimio više dojava o potrebi ispumpavanja vode iz objekata uzrokovanih većom količinom padalina na području Poreča. Ukupno je zabilježeno 15 tehničkih intervencija ispumpavanja vode na kojima je sudjelovalo 20 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila. 

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS