DVOC 20. / 21. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20. / 21. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 15. rujna 2022. za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih olujnim nevremenom na području grada Čazme i Grubišnog polja. Tijekom dana 20. rujna, odrađene su 24 tehničke intervencije na području Čazme koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta i uklanjanje stabala, a na području Grubišnog Polja odrađeno je ukupno 25 tehničkih intervencija sanacije krovišta. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, tijekom 20.rujna. 2022. sudjelovala je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije, VZ Grada Zagreba, VZŽ Koprivničko-križevačke. Do sada su kumulativno odrađene 572 vatrogasne intervencije. Zbog povoljnijeg stanja na terenu prekida se izvanredna dislokacija.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 20. rujna 2022. godine na području grada Petrinje obavljena dva  prijevoza pitke vode na kojem su angažirana dva vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS